Presentaties

Als een soort kers op de taart werd ons gevraagd een presentatie te maken van waaruit onze persoonlijke groei en/of herstel mag blijken, de wijze waarop is vrij te kiezen. Deze schijnbaar eenvoudige opdracht is echter geen sinecure voor psychisch kwetsbare mensen, in ieder geval voor mezelf toch niet. Na intern beraad heb ik er bewust voor gekozen om twee powerpoint-presentaties te maken, het waarom tracht ik zo kort mogelijk toe te lichten.

Curriculum

De eerste presentatie geeft een weerspiegeling van m’n levensloop, een opdracht waar ik om diverse redenen eerder weigerachtig tegenover stond. Een eerste reden is dat dit de ZOVEELSTE keer is dat ik dit verhaal moet trachten te vertellen. Een tweede reden is dat we mi ook het risico lopen om al doende diverse trauma’s en bijhorende emoties als ware te herbeleven. Een derde reden is dat ik nu net door m’n herstelonderzoek helemaal niet zo egogericht denk. Een vierde reden is dat ervaringsverhalen ook kunnen leiden tot minder politiek-correcte uitspraken en/of acties die het vermoeden kunnen wekken dat er van herstel en/of groei helemaal geen sprake is, dit naargelang de perceptie van de ontvanger die over het algemeen niet eens tot de specifieke doelgroep behoort. Een vijfde reden is … misschien ben ik wel een OPS-lijder? Deze presentatie kan u hier downloaden.

Spelenderwijs

Middels de tweede presentatie tracht ik de ‘homo ludens‘ in mezelf tot expressie te brengen, of me dat ook lukt valt gezien de intense gevoelswaarde af te wachten. De presentatie start met een eenvoudige vraag om een sfeer te scheppen waarna we een concreet voorbeeld geven van hoe een herstelproces kan verlopen. Aan het eind worden de toehoorders vrijblijvend gevraagd om een diagnose te stellen over de maker van de presentatie, zijnde een OPS-lijder die tracht meer inzicht te verschaffen in een aantal obstakels waar de ‘homo ludens’ mee kampt. Centraal in de presentatie staan de verschillende copingstijlen en hoe deze een invloed kunnen hebben op onze toekomst. Mijn hoop is dat de inhoud mag primeren en niet enkel de vaak als lastig ervaren symptomen zoals eigen aan diverse stoornissen. Deze interactieve presentatie kan u hier downloaden.

Toekomst

Om het een keertje met Einstein te zeggen: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” De presentaties mag u binnen deze context opvatten, enerzijds een levenspad van hoe ik nu uiteindelijk bij Thomas More terecht gekomen ben, anderzijds een indicatie van m’n aspiraties die in de toekomst liggen. En zo komen we stilaan aan het eind van deze portfolio waarin ik getracht heb een zo congruent mogelijk verslag te maken, vanaf hier wordt het kunst om een doelstelling te formuleren. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s