Preludium

Een preludium is een instrumentale compositie, zonder een vastliggende vorm. Oorspronkelijk was het een soort improvisatie die vlak voor het echte werk werd gespeeld, enerzijds als opwarmer voor de speler, anderzijds om het instrument te stemmen. Met dit preludium komen we direct in de sfeer, in de eerste plaats randinformatie over de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, gevolgd door een korte GGZ-historiek, therapeutische aanbevelingen en een toepasselijke reactie daarop. Ik begin alvast met excuses voor wie nog niet vertrouwd is met de ervaringsgerichte herstelgedachte, deze portfolio bevat informatie die de emotie kan beroeren.

Kenmerken

De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis wordt vooral gekenmerkt door overgevoeligheid voor afwijzing/kritiek, wel/niet zelfopgelegd sociaal isolement, minderwaardigheid, extreme zelfbewustheid, zelfhaat, escapisme en zoveel meer waarover we kunnen lezen in de vakliteratuur. Voor nu beperk ik me echter tot onderstaand schema, hierin worden een aantal subtypes beschreven die ook de grondslag vormen voor deze portfolio. In het verdere verloop zal ik hier met regelmaat naar verwijzen, aangevuld met m’n bevindingen op basis van een herstelonderzoek.

Historiek

Onderhavig treft u therapeutische aanbevelingen uit een psychotechnisch verslag, met dit verslag kon ik via VDAB terecht bij GTB wat geleid heeft tot inbedding in een TAZ-project. De betrokken partners waren Levanto, VAGGA en VZW De Link waar ik stage liep, hierna werd ik ‘niet toeleidbaar tot de arbeidsmarkt’ verklaard. Al doende kwam ik steeds meer te weten over artikel 107, S@RA, WRAP, OGGPAOPWEGG, HerstelacademieThomas More en zoveel meer. Dit gezegd zijnde, onderstaande richtlijnen zijn van toepassing op mezelf en bedoeld voor GGZ-hulpverleners:

 • Gebruik beknopte verbale instructies en leg therapeutische taken uit in zo weinig mogelijk woorden.
 • Het gebruik van visuele aanwijzingen en modellering kan Werner’s aandachtsfocus versterken.
 • Aangezien het waarschijnlijk is dat zijn emoties interfereren met zijn cognitieve verwerking, zijn interventies – gericht op het verlichten van zijn emotionele stress – geïndiceerd met het oog op het verminderen van zijn negatieve gevoelens.
 • De majeure depressie, die door het MCMI-III profiel gesuggereerd wordt, kan gedrags- en cognitieve gedragstherapie vereisen, alsook anti-depressiva.
 • Zijn dysthyme ‘slachtoffer-attitude’ dient binnen de behandeling aangepakt te worden door middel van cognitieve gedragstherapeutische technieken.
 • Er moet hem inzicht bijgebracht worden in hoe zijn wereldbeeld een zelfwaarmakende voorspelling creëert.
 • Werner dient positieve manieren te leren over hoe hij beter kan omgaan met stress, angst en situationele eisen.
 • Stressbeheersingstechnieken zoals biofeedback, meditatie en spierontspanning kunnen hem helpen om zijn fysieke arousal te verminderen.
 • De therapeut dient Werner’s excuses en rationalisaties niet te accepteren, aangezien Werner zich dient te realiseren dat zijn rebellerende houding en zijn “ja,maar”-attitude zelfondermijnend is.
 • Onderliggende problemen op vlak van woede en controle dienen direct aangepakt te worden.
 • Help hem bij het zich meer leren hechten aan zijn gevoelens en die van anderen, zodat hij sociale situaties op een meer adequate manier kan begrijpen en hij zich emotioneel verbonden kan voelen met zichzelf en anderen.
 • Versterk zijn begripsvermogen in hoe anderen denken en zich voelen door middel van emotionele en cognitieve gedragstherapeuthische technieken, waaronder rollenspel en psychodrama.
 • Aangezien hij anderen de schuld geeft voor zijn problemen, dient de therapeut hem aan te moedigen om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn acties en hem niet toe te staan om te hervallen in een slachtoffer-attitude.
 • Aangezien hij overkomt als een sociaal vreemd iemand, is het raadzaam zijn sociaal begrip en relationele vaardigheden te versterken, in combinatie met empathietraining.
 • Zijn ongewone gedrags- en gedachtepatronen moeten eveneens aangepakt worden.

Eigenheid

Deze aanbevelingen dienen als benchmark, op zich waardevol maar plaats er ook m’n bedenkingen bij.  En zo begint deze portfolio op een maat gesneden manier, namelijk met een grote ‘JA, MAAR’. Voor het waarom neem ik u graag mee op reis, in dit werkdocument (1) een macro-beschouwing, (2) een interludium en (3) een micro-beschouwing die voeding geven aan (4) twee presentaties. Hierna volgen (5) m’n aspiraties en tot slot (6) een postludium. Dit alles wordt geflankeerd met varia, zijnde (1) de oorspronkelijke opdracht, (2) reflecties, (3) m’n loopbaan, (4) een trigger en (5) een wrapshot. Het samenspel van deze elementen wil leiden tot een harmonieus geheel, tevens een oprechte uitnodiging tot diepgaander reflectie, elaboratie en co-creatie. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s