Waarheidsvinding

Waarheidsvinding is een proces met als doel het achterhalen van de waarheid, zo simpel is het. Enige nuancering staat gepast wanneer we ons laten leiden door Spiral Dynamics, met acht verschillende bestaansgolven wordt waarheid vooral een subjectieve beleving met als optie onze meningen voortschrijdend te herzien, of op z’n minst te verbreden om een vollediger beeld op de werkelijkheid toe te laten. In deze bijdrage een overzicht van verschillende waarheidsconcepten, en waarheidsvinding misschien minder evident dan we oppervlakkig willen vermoeden.

Lees verder “Waarheidsvinding”

Wat zijn lichtwerkers?

Arrogantie zou ons verweten kunnen worden om te denken dat we de enigen zouden zijn die al eens over het leven hebben nagedacht, ter getuigenis hieronder een benchmark die we gemakshalve integraal overnemen van een bron die de zoeker beslist weet terug te vinden. Het contextuele kader het leven als dusdanig, de homo ludens, in meer of mindere mate bewust participerend in de richting van meer verbinding en harmonie, in volle glorie. Wat is een lichtwerker? Welke typen lichtwerkers kun je onderscheiden? Misschien ken jij er een of ben je er een? De meningen kunnen verdeeld zijn, maar misschien geeft het ook herkenning.

Lees verder “Wat zijn lichtwerkers?”

Wilber’s verklarende beginselen

Het cruciale punt is wanneer de culturele evolutie en de morfogenese aanvaard moeten worden als een verklarend principe in de menselijke geschiedenis, vertonen ze dezelfde diepgaande bezwaren die voor de traditionalisten, de romantici en de liberaal-sociale theoretici nu juist aanleiding waren dit alles af te wijzen. Met andere woorden, hoe kunnen we Auschwitz verklaren als in het menselijke domein evolutie actief is? Hoe zouden we het kunnen wagen te zeggen dat sommige culturele verschijnselen meer geëvolueerd zijn dan andere? Hoe kunnen we het wagen een zo duidelijk waardeoordeel te vellen? Wat is dat voor arrogantie?

Lees verder “Wilber’s verklarende beginselen”

Tabula Rasa

Generaliserend zijn er talloze manieren om tot deze of gene conclusie te komen, net zoals het zelf een uniek pad beloopt naar keuze en interesse, met vallen en opstaan, naar ervaring en eigenheid. De intentie is om aan te geven dat herstel- en/of groeiprocessen geen kwestie zijn van hapklare brokken, maar veel eerder een proces van wikken en wegen, van herziening op herziening, maar ook van confrontatie en bijtijds lastig te verteren informatie die binnen het 3D-4D-5D-complex beproefde overtuigingen onder druk kan zetten.

Lees verder “Tabula Rasa”

Eigenheid

Met een aantal benchmarks in het achterhoofd hebben we alvast een zo breed mogelijk speelveld proberen te creëren dat onmogelijk volledig te bevatten is. En erger, door de wisselwerking tussen verschillende meningen, ontelbare disciplines, variaties, aspiraties, groeisnelheden en/of wereldvisies ontstaat een chaotische caleidoscoop die ondanks alle hoop niet zelden tot nog meer onbegrip, conflict en verwarring leidt, hiermee vaak dan ook ontmoedigend elke vorm van transparantie fnuikend.

Lees verder “Eigenheid”

Boerenlogica, vergis je aub niet.

Informatief, Nyaya is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen van het hindoeïsme, in het bijzonder de school van de logica. De belangrijkste bijdrage van deze school is haar methodologie. Die is gebaseerd op een systeem van logica dat vervolgens door de meeste andere Indiase scholen, ook de niet-orthodoxe, werd overgenomen, ongeveer zoals gesteld kan worden dat de westerse wetenschap, religie en filosofie grotendeels is gebaseerd op de Aristotelische logica. De Nyaya-school baseert zich op de Nyaya-soetras, deze tekst bestaat uit vijf boeken, met in elk boek twee hoofdstukken, een cumulatief totaal van 528 aforistische soetra’s, over regels van de rede, logica, epistemologie en metafysica.

Lees verder “Boerenlogica, vergis je aub niet.”

Het proces is de weg

Alle wegen leiden naar Rome en het proces is de weg, stellingen die we maar al te vaak horen maar ons ook in het ongewisse kunnen laten en/of brengen over waar het dan precies over gaat. Plaats ze als thema binnen het Elaboration Likelihood Model en het wordt misschien een chaotisch kluwen dat eindeloos kan doorgaan, als een spel waarin Rome niet meer dan een mysterieuze stad wordt. Via dit ezelsbruggetje in dit bericht de positieve desintegratie theorie van psychiater Dabrowski, waarin hij een proces beschrijft dat voor ieder zelf toegankelijk is.   

Lees verder “Het proces is de weg”

Humor kan je helpen

Net zoals aforismen, dat zijn korte zinnen die een wijsheid onthullen en vaak iets absurds herbergen, kan humor helpen bij het beschouwen van de wereld en haar problemen. Of dit ook altijd lukt is een andere zaak, simpelweg omdat de confrontatie met de realiteit die we voor waar aannemen niet altijd een pretje is, onderschatting ongepast. In deze versie, de kip of het ei achterna, alsof we met z’n allen niet meer dan kakelende kippen zouden kunnen zijn.

Lees verder “Humor kan je helpen”

Van alle tijden

Premisse, het idee van een fluweelzachte paradigmashift is van alle tijden, per definitie een toekomstige gebeurtenis waarvan de uitkomst moeilijk voorspelbaar is. Deze premisse herbergt een tegenstrijdigheid, of op z’n minst vergt ze diepgaander introspectie of deze onvoorspelbaarheid niet meer te maken heeft met een gebrek aan consensus dan wel te wijten is aan een gemis aan voldoende informatie. Ook hier een kwestie van elaboratie, het delen van informatie zegt immers niet dat er ook interesse voor bestaat, zelfs niet wanneer informatie als tijdloos kan gepercipieerd worden. In die zin wel ‘van alle tijden’ verklarend.

Lees verder “Van alle tijden”

Back to basics

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met een non-lineaire katalysator is bedachtzaamheid echter gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan, maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. In de kracht van eenvoud vinden we soelaas, zo beknopt mogelijk met focus op een aantal dynamismen.

Lees verder “Back to basics”