Monetaire Reset

Een monetaire reset is een verzamelnaam voor tal van opties die a priori inspelen op geldelijke problemen maar zich daartoe niet beperken, een monetaire reset biedt immers het potentieel om onze samenleving doorheen een waarachtige paradigmashift te leiden. Ondanks het louter technische aspect komt er veel meer bij kijken dan initieel vermoed kan worden, onmiskenbaar wordt onze manier van denken op de proef gesteld waardoor een aantal epistemologische obstakels transparant gemaakt worden. Anders gezegd,  een monetaire reset is een door en door psychologische kwestie, een kwestie van het doorbreken van een culturele conditionering die maar al te vaak als een hardnekkige blokkade fungeert. Dit bijzondere proces kunnen we begeleiden met een vereenvoudigde visieschets die we nader exploreren op waarachtigheid. Op deze pagina alvast een aantal vingerwijzingen.

Positieve Desintegratie Theorie (PDT)

Als psychologische grondslag zien we een verwijzing naar de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski, deze theorie veronderstelt dat we als mensen kunnen groeien om zodoende steeds meer inzicht in het leven te verwerven. Dabrowski onderscheidt vijf niveaus van ontwikkeling, een vooral emotiegedreven proces van vallen en opstaan, van klimmen en dalen, van strijd en loslaten, van scheeftrekking, vastroesten, overstijgen, integreren, meningsconflict, manipulatie en diens meer. Dit proces kunnen we ook herleiden naar drie niveaus, gaande van (1) egocentrisch naar (2) etnocentrisch en  (3) wereldcentrisch, elk van deze niveaus kent haar specifieke eigenschappen die wederkerig tot veel conflict kunnen leiden. Veel andere werken verwijzen naar – zij het in andere termen omschreven – hetzelfde groeipotentieel, belangrijk is de (h)erkenning en/of a priori aanvaarding van deze groeiprocessen waardoor we meer vat kunnen krijgen op zowel individuele als maatschappelijke problemen.

Sociale onvrede

In het beeld zien we verschillende lijnen en/of pijlen, de groene lijn weerspiegelt een evolutionair imperatief zonder noemenswaardige scheeftrekkingen. Daarentegen, de rode lijn wijkt sterk af van dit imperatief waardoor de maatschappelijke druk niet enkel blijft aanhouden maar ook op de spits gedreven wordt. Deze druk uit zich in toenemende sociale onvrede, burnout en depressie,  vertegenwoordigt door de rode smileys in het beeld. Een aantal kernwoorden begeleiden dit proces en/of maatschappelijke situatie, gaande van continue overheidsbesparingen, verstikkende regelgeving, burn-out, langer en harder werken … grotesk vertaald als de waan van de dag. De ontstane sociale onvrede uit zich in tegenreacties zoals stakingen en andere projecties van frustratie, werkend als een communicerend vat zonder dat we het ware probleem technisch kunnen beschrijven – het buikgevoel is hier leidend beginsel. In deze fase wordt vaak naar oplossingen gezocht binnen hetzelfde denkkader dan waarin de problemen veroorzaakt worden.

Helikoptergeld

Met de term ‘helikoptergeld’ wordt verwezen naar de neutraliteit van geld, een economisch grondbeginsel dat schijnbaar uit de collectieve aandacht verdreven werd. Een en ander wordt deskundig onderbouwd door een werkdocument vanwege het IMF, hierin stelt de auteur dat er technisch geen restricties zijn om de economische crisis op te lossen dan wel ligt onze toekomst in handen van een politiek die wel/niet besluit tot een monetaire reset. Zo eenvoudig mogelijk, helikoptergeld maakt het mogelijk om iedereen schuldenvrij geld op de rekening te storten om zodoende een vastgeroeste situatie terug los te weken. Helikoptergeld wordt dan ook gezien als het ultieme redmiddel, het biedt de potentie om (1) het huidige systeem te handhaven en/of (2) het volledige monetaire stelsel te hervormen. Zoals altijd zijn de meningen verdeeld, helikoptergeld verstoort dan ook het ‘mainstream’ denken in die mate dat – willens nillens – chaotische verwarring ontstaat. Sowieso, ondanks oeroud lijkt helikoptergeld als een nieuw element, het komt als een ‘dief in de nacht’ zoals in het beeld weerspiegeld wordt.

Doorbraak

Vanaf hier staat de politieke besluitvorming centraal, dit is een kwestie van logica. Immers, ofwel (1) ontfermt politiek zich over deze alternatieven waarna een plan van aanpak vorm kan krijgen, ofwel (2) blijven we verankerd aan traditionele remedies. Een doorbraakscenario kan echter wel gestimuleerd worden onder druk van een kritische massa en ervaringsdeskundigheid. Beschouwend, een doorbraak kan dan wel geactiveerd worden door een ‘solo slim’ actie om zodoende een domino in gang te zetten, finaal zal consensus en co-creatieve samenwerking noodzakelijk worden om dit proces fluweelzacht te laten verlopen. Welke weg bewandeld zal worden is echter (nog) niet zeker, het doorbraakscenario wordt in het beeld vertegenwoordigd door de gele- en groene smileys. Het is een kwestie van valide kennis en menselijke keuze om – of ook niet – daartoe te besluiten. Psychologisch is het Elaboration Likelihood Model (ELM) bruikbaar om  meer inzicht te verwerven in dit proces, de proef op de som laat dit snel blijken.

Schuldencomplex

Een monetaire reset is een zeer rekbaar begrip, het biedt tal van opties die niet alle simultaan doorgevoerd hoeven te worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld het helikoptergeld perfect afstemmen op het bedrag van de openstaande schulden, dit staat beter gekend als een Modern Debt Jubilee. Daarenboven, een Modern Debt Jubilee kan opgesplitst worden in  staatsschulden en/of private schulden, dit is een kwestie van keuze en consensus. Derhalve, technisch gezien is het perfect mogelijk om ‘morgen’ wakker te worden  in een wereld waar de schuldenbergen ‘overnacht’ werden opgelost, dit zou dan wel een schokgolf veroorzaken maar niettemin mogelijk. Ook een dergelijke ingreep kan gezien worden als een attractor om nog meer hervormingen door te voeren, net zoals we hedendaagse geplogenheden kunnen handhaven maar dan zonder de zware last van schijnbaar onoplosbare schuldenbergen. Met deze website richten we de aandacht specifiek tot dit schuldencomplex, dit is een doelbewuste keuze.

Waan van de dag

Een monetaire reset lijkt stilaan misschien op een wondermiddel maar is dat in werkelijkheid helemaal niet, de keerzijde is wel dat de zogeheten ‘waan van de dag’ transparant gemaakt wordt. De waan van de dag is daarom geen boutade in het ongerijmde maar kan – mits kennis van alle beschikbare middelen – deskundig onderbouwd worden en het herleidt onze hedendaagse situatie tot een tragische absurditeit. Immers, diverse geldelijke problemen kunnen technisch vrij eenvoudig opgelost maar toch worden de beschikbare remedies (nog?) niet opgenomen in het maatschappelijke besluitvormingsproces.  Het belang van studie, informatie, ervaring en de rol het menselijke denken komt (1) hiermee dan ook in de schijnwerpers te staan, met in het verlengde (2) de actiebereidheid om ook iets aan deze mistoestand te verhelpen. En dat is een kwestie van ethiek, een kwestie van normen, waarden en morele verantwoordelijkheidszin in woord en daad.

Herstelacademie

Een monetaire reset is niet zomaar een gegeven, het biedt daadwerkelijk soelaas maar kan wel hoogoplopende meningsconflicten in de hand werken. Ondanks eigen aan paradigmaverschuivingen van deze aard vergt het al onze alertheid om niet tot averechtse effecten te leiden. En zie hier de rol en noodzaak van herstelacademies, een veilige omgeving met hulp van professionals is werkelijk geen overbodige luxe wanneer we deze materie onder de aandacht brengen. Een herstelacademie biedt de ruimte om alle aspecten te onderzoeken en ze in een kader te zetten opdat we er maatschappelijk mee kunnen omgaan. Daarenboven, een monetaire reset helpt ons dan wel om een probleem op te lossen, het zegt nog niets over hoe het dan verder moet. Veel daarvan bestaat in de vorm van embryonale concepten die op zich in een plan van aanpak dienen omgezet te worden. Belangrijk om weten is dat hoop op herstel niet altijd zaligmakend is, dit kan pas als er voldoende co-creatieve samenwerking gevonden wordt. Op deze manier staan ervaringsdeskundigen voor een zware last, alsof ze de voorbode zijn van een nieuwe periode in de menselijke geschiedenis. Het is een gewaagde oefening die onvermijdelijk mag rekenen op verschillende reacties,  goed en/of kwaad. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s