Wet van oorzaak en gevolg

Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Dat wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van niet-zichtbare oorzaken. Met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens in de niet-zichtbare wereld van oorzaak, creëren we de zichtbare wereld van gevolg. Ervaringsgericht nemen we de proef op de som door een actueel thema onder de loep te nemen, en anders voor te stellen in een poging om deze wet van oorzaak en gevolg te kunnen onderschrijven, of ook helemaal niet.

Lees verder “Wet van oorzaak en gevolg”

Het verschijnen van innovaties

Middels het nobele studiewerk van Beck en Cowan in de naam van Spiral Dynamics hebben we onze kennis inzake de verschillende perceptiesferen aanzienlijk kunnen verbreden, dat is het goede nieuws. De domper, misschien minder aangenaam is dat ondanks hun onlosmakelijke samenhang de verschillende sferen niet altijd functioneren als vloeiend communicerende vaten, wat betekent dat open dialoog misschien toch niet zo simpel is dan we oppervlakkig zouden kunnen vermoeden. Er is echter nog veel meer, in dit bericht een bijdrage van Fritjof Capra met betrekking tot het verschijnen van sociale innovaties.

Lees verder “Het verschijnen van innovaties”

Het zit in kleine dingen

Met Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model hebben we een speelveld gecreëerd waarbinnen we alle richtingen uitkunnen, de variaties quasi oneindig. Het mag echter duidelijk zijn dat niet iedereen dezelfde interesses geniet, noch over dezelfde kennis beschikt, waardoor we begrijpelijkerwijs ook vaak naast elkaar heen lijken te praten. Op deze manier komen we vloeiend tot de dynamiek van zenden en ontvangen, tot het element van verzamelde kennis en op verschillende niveaus te percipiëren kleine dingen.  

Lees verder “Het zit in kleine dingen”

Simpel is het moeilijkst

Bij open dialoog kunnen we ons veel voorstellen, van koetjes en kalfjes tot raketwetenschap met formules die we misschien nog nooit gezien hebben, alles is mogelijk. Om niet de illusie te wekken dat we alles zouden verzinnen in dit bericht een passage uit een artikel van de hand van journalist Jan Stevens, over de flinterdunne grens tussen genialiteit en waanzin. Simpel is het moeilijkst, onderschatting ongepast.

Lees verder “Simpel is het moeilijkst”

Het warme wiel

Het ‘warme wiel’ is de term die we gebruiken om aan te geven dat het ons niet ontbreekt aan verzamelde kennis, hiermee zeggend dat we ons heel wat energie kunnen besparen door eerst een kijkje te gaan nemen naar wat er ooit al bedacht of gezegd is geweest. Dit betekent niet dat we het altijd met alles eens hoeven te zijn, het zijn ‘benchmarks’ met informatie dat potentieel kan helpen in functie van de preoccupaties van het zelf. In die zin zijn er prentjes in overvloed die in positieve zin kunnen of willen inspireren, naar ieders ritme, niche, aspiratie of levensfase, delen gratis.

Lees verder “Het warme wiel”

Deus ex machina

Artefacten zijn door gebruik te maken van natuurlijke bronnen alle constructies die door de mens in het leven geroepen zijn, van potlood en papier tot wereldomspannende systemen en schermen die het mogelijk maken dit bericht te lezen. Reverse engineering werkt andersom, dan proberen we na te gaan hoe ze ooit in elkaar gestoken zijn geweest, hoe een gegeven artefact precies functioneert, desgevallend anomalieën op het spoor te komen en deze te verbeteren, of simpelweg anders te configureren zodat andere uitkomsten en/of meer opties mogelijk worden. Des levens het aanbod artefacten overweldigend, de homo ludens creatief.

Lees verder “Deus ex machina”

Driemaal is scheepsrecht

Zonder omwegen, al geruime tijd stellen we ons de nogal prangende vraag wat ‘driemaal is scheepsrecht’ nu precies betekent, wil dat zeggen dat we op de vooravond staan van WOIII, of nu net niet? Volgens chaostheoretici is het een dubbeltje op z’n kant, niet alleen is een vreedzame kritische massa onontbeerlijk maar ook een aantal katalysatoren die het evolutionaire traject een fluweelzachte wending kunnen geven. Aan de hand van een aantal overkoepelende beelden schetsen we een maatschappelijke context, of hoe subtiele nuances een wereld van verschil kunnen betekenen.

Lees verder “Driemaal is scheepsrecht”