Opdracht

Onder het begrip portfolio verstaan we een map of een dossier, waarin de deelnemer ‘bewijsstukken’ bewaart die aangeven waar men staat in de ontwikkeling van zijn of haar competenties als ervaringswerker. Een portfolio is dus een doelgerichte, aangelegde verzameling, die de moeite, de vooruitgang en de verwezenlijkingen van de deelnemer kunnen aantonen. Hierbij tracht de deelnemer uitdrukking te geven aan zijn/haar persoonlijke groei en ook aan de verwerking van het groeiproces. Het opstellen van een portfolio houdt concreet in dat de deelnemer een verzamelmap samenstelt die zichtbare informatie over de persoonlijke verwerking van de lesinhouden inzake een module, inzichtelijk, reflectief en ervaringsgericht.

Nut

Het grote nut van portfolio’s is dat de deelnemer ertoe aangezet wordt om te reflecteren op zijn werk, functioneren, activiteiten, keuzes en doelen. In die zin is een portfolio veel ruimer dan een verzameling van geselecteerd schriftelijk werk. De inhoud van het portfolio moet nauwkeurig geselecteerd worden om representatief te zijn voor wat er is geleerd. Het geheel moet duidelijk aantonen wat de deelnemer weet en kan doen in een bepaalde situatie. Ook de vooruitgang die men maakt dankzij de opleiding moet duidelijk worden. De nadruk van dit portfolio ligt op persoonlijke groei.

Inleidend

 • Als inleiding van je portfolio schrijf je je motivering uit voor het volgen van deze opleiding. Je kan je hiervoor baseren op de motivatiebrief die je schreef als voorbereiding op je motivatiegesprek.
 • Ook geef je een tijdlijn weer met ingrijpende levensgebeutrenissen + ervaringen in de hulpverlening + overzicht van je studies & werkloopbaan.

Reflectie per lesdag

 • Licht toe welke inzichten voor jou persoonlijk het meest relevant waren. Het is niet de bedoeling een inhoudelijke samenvatting van de volledige lesdag te geven.
 • Bik terug op hoe je deze dag beleefd hebt. Wat heeft je geraakt? Wat was en is het effect daarvan op jouw gevoelens, gedachten, gedrag? Link met je persoonlijke leven & als toekomstig ervaringswerker?
 • In welke mate hebben de opdrachten, de docent en de deelnemersgroep een bijdrage geleverd aan jouw proces?

Eindreflectie

 • Wat heb je tijdens deze opleiding geleerd over jezelf als persoon? Beschrijf ook de mogelijke impact van jouw persoon op je functioneren als ervaringswerker.
  • Welke persoonlijkheidskenmerken zijn een sterkte? Heb je nieuwe sterktes ontdekt?
  • Wat blijven jouw aandachtspunten en valkuilen? Hoe zal je ze hanteren?
  • Wat zijn je kwetsbaarheden? Hoe ga je hier trachten rekening mee te houden?
  • Waarin ben je vooral gegroeid?
 • Formuleer je belangrijkste doelen als EW na het voltooien van de opleiding.

Post scriptum

Het preludium omvat algemene OPS-info en GGZ-richtlijnen waarna ik een macro-mindmap presenteer die dient als referentiekader, in dit beeld staan verschillende ‘triggers’ en een vingerwijzing naar het Elaboration Likelihood Model. Als interludium heb ik gekozen voor een inspirerend exploot dat beschrijft hoe sociale innovaties zich in praktijk manifesteren, net zoals een ten diepste persoonlijk micro-verslag over hoe ik naar het leven kijk. Dit alles komt samen in twee presentaties met in het verlengde een doelstelling, zijnde meer inhoudelijk begrip vinden voor de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Dit alles wordt aangevuld met varia, zijnde (1) reflecties, (2) een impressie van m’n professionele loopbaan, (3) een voor mij belangrijke ‘trigger’ en (4) een ‘wrapshot‘ uit het verleden. Tot slot een postludium waarin ik een overkoepelende synthese presenteer ter diepgaander reflectie, in lijn met de cursus waarbinnen we wel/niet ‘geraakt’ konden worden. Finaal heb ik getracht de bijzondere sleutelrol van de GGZ extra te accentueren, dit met hulp van het prachtige studiewerk van de geesteswetenschappen en andere disciplines.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s